Om Zensing

Coaching & Mindfulness

Samtal för förändring. Zensing erbjuder dig vägledande coaching och mindfulness för att komma till insikt och göra förändringar i ditt liv. Coaching i Nacka, Stockholm och online. Är du osäker på om det är  coaching, psykoterapi eller någon annan terapi du behöver? Kontakta mig så kommer vid fram till vad som passar just dig.

Vi kan inte välja vad som ska hända oss i livet men vi kan välja förhållningssätt till det som sker. 

De flesta människor behöver vid något eller flera tillfällen i livet ta hjälp av någon professionell utomstående för vägledning. Ofta räcker det med några samtal för att komma till insikt om vad man behöver förändra för att komma vidare. Ibland behövs ett mer kontinuerligt stöd över en längre tidsperiod. Oavsett vad dina skäl till att söka dig till coaching är så är du välkommen att höra av dig för att komma fram till vad som passar just dig. Om jag anser att det är någon annan form av terapi som skulle gynna dig bättre kommer jag att guida dig vidare till det. Jag har tio års erfarenhet av stödjande samtal för privatpersoner och av att hålla workshops i stresshantering och Mindfulness för företag. Zensing finns i Stockholm, Nacka och drivs av Evalena Andersson som är Coach och Leg. Arbetsterapeut.

Välkommen!